Vår hall

GRUVAN är vår moderna datorhall belägen strax norr om Kista mitt i Stockholms Silicon Valley. Här finns allt du kan önska och begära av en effektiv driftsmiljö där ett nytt dieselaggregat säkrar driften, även vid långvariga strömavbrott. Naturligtvis finns även 3 UPS-matningar, dubbla undercentraler samt 3-dubbel kyla inklusive stadsvatten.

Hallen är larmad och övervakad dygnet runt. Tillträde och avlarmning sker med dongle och kod. Besök loggas med datum och klockslag mot identifierbar dongle kopplad till respektive bärare. Brandlarmet är kopplat direkt till brandkåren och SMS och mail till Stockholm Colocation. Vi övervakar kontinuerligt temperatur, fukt, spänningsbortfall och/eller störningar, rök och vattenläckage med larm via SMS och e-post. Inpassering och hela hallen kameraövervakas med inspelning.

Du kan hyra eget låsbart skåp, också möjlighet att hyra egen separat inburad golvyta, möjligt att avtala om access 24/7 och tillgång till kvalificerade driftstekniker under ordinarie arbetstid.

Redundant kyla och alltid grön el (när sådan är tillgänglig) är andra självklarheter i den här högpresterande hallen.

Kontakta oss gärna för mer information eller visning av hallarna!

Använd intresseanmälan eller ring! Telefon 08-505 333 00.